Her er mesteparten av brevene fra og til Bergen Fengsel som jeg fortsatt har kopi av.