Homofil ungdom utsettes for massiv mobbing og vold. Stikk i strid med hva som har vært den alminnelige oppfatningen de senere årene.

Jeg har ofte hevdet at mobbing av homofile er et problem. Men jeg har stort sett talt for døve ører. Selv i homofile kretser har den poiltisk korrekte oppfatningen om at "homofile har det så fint i Norge" rådet. Det er synd å si det , men etter at DNF'48 forsvant har ikke vanlige homofile hatt noe nettverk eller noen stemme i offentligheten. DNF'48 representerte de aller fleste homsene - fra arbeiderkllassen til ytterste høyre. Det som senere ble LLH sprang ut fra RV/SV og studenter ved universitetene. Disse har en helt annen tradisjon med å fortrenge virkeligheten når den ikke stemmer med ideologien deres. I dag omtaler jeg LLH som "Landsforeningen for Lesbiske Feminister". Og sett i lys av dagens avsløringer rundt hvilket hevete mange unge homofile opplever - så er det neppe så helt upassende. Enten har de ignorert denne hetsen, kanskje fordi den ikke er rettet mot  lesbiske eller innvandrere - eller så vet de rett og slett ikke om den. I så fall er mine dystre oppfatninger om at LLH kun representerer og kjenner en bitte liten del av de homofile kanskje nærmere sannheten enn jeg egentlig ønsker.

Uansett er det på tide at folk slutter å mobbe andre mennesker på grunn av deres seksuelle legning. Det eneste mobberne avslører er nemlig en sterk usikkerhet om sin egen legning. Det er faktisk dokumentert - homofobe er langt mer tiltrukket av samme kjønn enn andre heterofile).