picture
Boken på 424 sider ble skrevet spesielt for skoleverket, og er ment for undervisning på våre tekniske fagskoler. Jeg har skrevet halve boken; om maskinvare. Den andre halvpaten er skrevet av Clemet Thærie Bjorbæk ved Høgskolen i Vestfold.

Personlig tror jeg mange som arbeider i databransjen og som IT-ansvarlige kunne ha glede av å lese boken - men jeg må advare om at halve boken er oversatt til nynorsk for å oppfylle myndighetenes krav.