Alf P. Steinbach wrote:

> * Jarle Aase:
>> 
>> Barn tar ikke skade av frivilig sex.
> 
> Jo, det gjør de.
> 
> For det første, fordi barn (og da snakker jeg ikke om under 18 år men
> barn, enten de er 10 eller 20 eller 30) ikke har det som skal til for å
> sette grenser og ikke forstår rekkevidden av det de gjør, eller engang hva
> det er de gjør, før senere.  

Ingen mennesker forstår rekkevidden av det de gjør. Det gjelder i små ting,
og det gjelder i store ting. Noen mennekser oppnår en slags visdom med
årene, men de fleste blir bare forstenet i sin egen dårskap.

Det som først og fremst skiller barn fra voksne nå det gjelder sex, er hvor
komplisert de voksne gjør det. Sex er ikke komplisert. 

> Om jeg kan være så frekk  --  og det er jeg  --  vil jeg påstå at du
> antageligvis var mentalt et barn (eller i allefall ikke voksen) og tok
> skade av det i den saken 

Jeg har ingen interesse av å bli "voksen". Noe mer nitrist kan jeg knapt
forestille meg ;)

> der du hadde en viss høyesterettsadvokat til hjelp.

Jeg vil helst glemme alt vedrørende den personen. 

 > Ikke at jeg kjenner saken i detalj, og jeg har stor sympati for deg i
> forhold til den behandlingen du opplevde i rettsvesenet, som jeg deler
> mange av dine synspunkter på, men slik jeg ser det manglet du den
> modenheten som skal til for å forstå senere konsekvenser og for å sette
> grenser ut fra dét.

Det spørs om vi legger det samme i "modenhet". Jeg skimtet de mulige
konsekvensene av rettssaken, og jeg innså at jeg ville ha en langt større
sjanse til å gå fri om jeg hyklet, selv om anklagene, helt åpenbart for
alle og enhvær, var falske.

Jeg er ikke en rasjonell egoist. Jeg handler sjelden slik "folk flest"
ville gjort. For noen uker siden gav jeg 100.000 kroner til et barnehjem i
Søramerika. Denne uken har jeg selv levd for under 100 kroner, fordi jeg
ikke hadde mer. Dersom jeg anser noe som moralsk viktig, prioriterer jeg
det foran min egen umiddelbare velvære. Denne egenskapen har forvirret
mange mennesker, og det er muligens et barnslig trekk, men det er meg. På
samme måte driter jeg i om folk tror jeg er pedofil, eller i om de tror at
jeg selger barneporno,  når jeg diskuterer disse tingene på nettet. Jeg vet
hvem jeg er. Vennene mine vet hvem jeg er. - Hvordan vilt fremmede
mennesker oppfatter meg er egentlig ganske uinteressant. Mange mener at jeg
er en tulling, noen at jeg er en forferdelig person, noen ser på meg som de
ser på alle homofile - som et rævholl med bein, mens atter andre sender
fan-post.

Det sies at når du leser noe, så ser du bare en refleksjon av deg selv  i
det du leser, - og jeg tror det stemmer ganske godt. Ingen av de som leser
det jeg skriver, her eller andre steder, har noen gudegitt forutsetning for
å oppfatte hvem jeg faktisk er, eller nøyaktig hva jeg prøver å formidle -
men kun de de selv har forutsetninger til å forstå (- som godt kan være
helt på viddene i forhold til det jeg trodde jeg skrev).

Når det gjelder seksuelle eventyr, så har jeg aldri vært anklaget for noe
jeg faktisk har gjort. Jeg har gått over streken én gang, med en 15-åring,
og det plager meg sterkt, selv om vi "bare" klinte litt på en fest.
Heldigvis ble vi venner igjen etter noen år.

Jeg setter  grenser for meg selv. Jeg setter dog grenser ut ifra hva
jeg selv kommer frem til er riktig - og ikke ut fra hva omgivelsene
mener, eller hva jeg kan risikere å bli "tatt" for. Å bli "tatt" er for meg
totalt likegyldig - jeg vet at "loven" fungerer vilkårlig, og at jeg i
praksis ikke har noe vern hverken mot verbale eller fysiske angrep, eller
mot falske anklager. Jeg innser også at jeg, på grunn av denne holdningen,
vil bli straffet langt hardere enn andre, uansett om anklagene er riktige
eller ei. Den naturlige konsekvensen av dette, for meg, er å betrakte meg
som lovløs, og ganske enkelt definere loven, i sin helhet, som ugyldig.

På denne måten er jeg faktisk, etter omstendighetene, langt friere og mindre
sårbar, enn det jeg kunne vært i et mer tradisjonelt liv som "voksen".

(Og for de som for alvor måtte lure på om jeg foretrekker 5 eller
10-åringer, så er den mest sexy fascinasjonen min for øyeblikket  Jean
Claude Van Damme).

Jarle