"Strengere barnepornolov
 ... Den nye straffelovens paragraf 204 s rammer nå personer som
 produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller
 ot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle
 vergrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,'
 ...Det er nytt at det nå også er forbudt å anskaffe seg barneporno.
 Tidligere måtte politiet kunne bevise at personen var i besittelse
 av barneporno.
 ...I den nye lovteksten vil det også bli forbudt å anskaffe seg barneporno
 i form av tekst og lydfiler, noe som tidligere ikke har vært rammet av
 loven.
 ...Dørum sier også at Justisdepartementet har lyttet til organisasjonen
 BarneVakten. Organisasjonen eies av tidligere Kristelig Kringkastningslag
 nå Familie & Medier, som har som målsetning å 'representere en
 mediekompetanse med Jesus og Bibelen som rettesnor'
 ...Regelverket rammer også de som 'overlater til andre' eller 'søker å
 utbre' fremstillinger som seksualiserer barn"

 http://www.dagbladet.no/dinside/2005/05/20/432263.html

Vi gratulerer Kristelig Kringkastningslag, Barne Vakten og KRF med enda en
seier over fornuften. Den innskjerpede loven vil føre til at en rekke
umoralske mennesker de neste årene vil ta livet av seg, og således havne
direkte i Helvete der de hører hkjemme. Selvmordsfrekvensen i
barnepornosaker er allerede over 1%. Ingen andre forbrytelser uten offer
kommer engang i nærheten. Å trekke enda flere mennesker inn i slike saker
må være den aller mest effektive måten å komme dette moralske ondet til
livs. bokstavelig talt. Men aller mest gledelig for oss kristne,
inkuderende og fromme mennesker, er vissheten om at flere barn enn
tidligere nå vil få oppleve voldtekt og incest, når barnepornografien ikke
lenger får fungere som en lynavleder for trengende pedofile. For oss
kristne, og Gud i Himmelen, er dette i sannhet en stor seier og en stor
dag. Det er også et viktig skritt i kampen mot den såkalte
"ytringsfriheten", dette uvesen som fritenkere og vantro gjemmer seg bak
når de sprer sine ukristelige og blasfemiske tekster.

Guds straff^h^h^h^h^h^hfred over dere alle. La bokbålene lyse opp mørket,
nå, som i middelalderen, og gi oss fred. Amen.