Stig Andersen wrote:

> Nei, og det er vel kanskje grunnen til at de fleste av oss velger å holde
> oss på rette side av loven?

Gjør du? Det finnes neppe et eneste menneske i Norge som aldri bryter loven
- kanskje bortsett fra psykisk utviklingshemmede eller andre som i praksis
har veldig liten sjanse til å bryte den. Husk at en rasistisk bemerkning
i godt selskap med et par drammer innabords er å bryte loven. Et par
slengbemerkninger om Jesus er å bryte loven. For noen hundre år siden kunne
slike forhold gjerne gjøre deg et hode kortere.

Årsaken til at folk flest ikke brødfør seg av kriminalitet er ikke at de er
redd for straff, men at det ikke er hensiksmessig. Man tjener ganske enkelt
mer penger på lovlig vis, med mindre risiko og færre ubehagelighter, enn
det man ville gjort som kriminell. Det har med makelighet å gjøre. 

Noen vil gjerne innvende at "lovlydige" (altså; ikke notorisk kriminelle),
har en eller annen oppatning av moral som de prøver å leve opp til. Dette
kan virke søtt og fint, men sannheten er at også de kriminelle har slike
morakse oppfatninger. De er bare litt annerledes; mer som FRP's generelle
oppfatning om at "andre skal straffes hardt". Det de selv gjør er ikke så
ille. En bankraner pusher ikke heroin til 10-åringer. Han kan derfor mene
at slik pushing er en styggedom som skal slås hardt ned på. Narkomanen som
pusher heroin til 10-åringer mener kanskje at han ikke dreper noen, og i
alle fall ikke raner noen banker, sånn at det han gjør ikke er så ille.
Slik mener nok også de fleste som snyter på skatten eller sniker på bussen
at det de gjør er ganske ok, mens "kriminelle" må tas hardt. Jeg vet litt
om hva jeg snakkr om her, etter å ha diskutert dette med ganske mange både
"kriminelle" og "lovlydige".

Et samfunn velger i stor grad selv hvor mye "kriminalitet" det vil ha. Desto
mer som er forbudt, desto mer "kriminalitet" vil man få. Å gjøre f.eks.
alkohol eller narkotika straffbart å omsette eller bruke, har ikke virket
etter hensikten i noe samfunn, noensinne. Likevel er myndighetene i mange
land maniske i sin iver etter å "kriminalisere" dette. Det man derimot kan
observere, er at desto mer ressurser man legger ned i å forfølge
"kriminelle" desto mer grov vold opplever samfunnet. La meg illustrere med
et eksempel fra et annet område: I Irland har man et av vestens mest
verdikonservative samfunn nå det gjelder seksualitet. Barn skal på liv og
død skjermes fra sex og opplysning rundt sex. Resultatet er at få land i
verden har flere barnegraviditeter i forhold til innbyggertallet enn
Irland. 

Forskning på straff og fengsel i mange land har slått fast at lenger straff
ikke gir noen positiv virkning hverken på samfunnet eller på den
straffede. Den preventive effekten er minimal, samtidig som den forrående
effekten er stor. I Norge har vi forholdsvis liten kriminalitet. Vi har
forholdsvis lave straffer, og et straffesystem som tar greit hånd om de
typiske kriminelle (selv om systemer svikter totalt ovenfor andre grupper,
f.eks. ressurssterke mennsker og uskyldig dømte). Den statistiske sjansen
for å bli skutt på gaten, eller for å bli utsatt for grov kriminalitet er
nesten ikke-eksisterende. Dersom vi øker straffene til amerikansk nivå, vil
risikoen for å bli utsatt for grov kriminaliitet bli veldig mye større.
De kriminelle vil bli langt mer brutale, og gjøre hva som helst for å ikke
bli tatt. Det kan sikkert gi en god følelse å vite at en bankraner aldri
mer kommer ut av fengsel. Å vite at en stor del av skattepengene dine går
til å holde et enormt antall mennesker i fengsel vil være mindre hyggelig.
Når datteren til en du kjenner blir voldtatt, drept og brent (for å skjule
spor), vil det kanskje være enda litt mindre hyggelelig. Når flere
mennesker du kjenner blir invalidisert av grov kriminalitet vil du begynne
å føle deg utrygg. Da har du bidratt til et samfunn som gradvis blir mer og
mer ulevelig. Folk som går imot amreikaniseringe av rettsapparatet er ikke
for kriminalitet - eller dumsnille i forhold til de kriminelle - det er
heller det at man ikke ønsker å leve i et slikt voldssamfunn.

> Folk som velger å se bort fra de forholdene du peker på, har på sett og
> sett akseptert å ta risikoen med å kunne havne i fengsel med de forholdene
> som er der. Er det da rett av samfunnet å minimalisere de ulempene et
> fengselsopphold fører med seg? Skal fengsel være kos? Skal ikke fengsel
> være avskrekkende?

Fengsel virker ikke avskrekkende på de kriminelle. Tvert imot. Det er ofte
behovet for spenning som driver unge mennesker inn i kriminalitet. Dersom
de blir sablet ned av rettsapparatet kan det veldig lett føre til sår som
aldri gror - og en livslang "karriære" som kriminell, eller som gjest i et
fengsel der du presenteres for regningen på ca. 1000 kroner døgnet gjennom
skatten din (og resten av avgiftene du betaler til staten).

Dersom fengslene klarer å motivere kriminelle til å la seg integrere i
samfunnet (bla. ved å føle seg ønsket og nyttig), så er dette det beste for
alle - selv for de som egentlig trives veldig godt med følelsen når de
sier: "Ja, nå fikk han som fortjent, dere!".

> Jeg tror at det skal det.
> Denne mannen en som nå er på rømmen blir av politiet betegnet som ustabil
> og uberegnelig. Mannen er domfelt for grove ran med skytevåpen mot diverse
> banker i Oslo og det sies fra politiets side at faren er stor for at han
> vil begå de samme kriminelle handlingene igjen.

Politiet har absoltt ingen forutsetning til å si noe som helst om
gjentakelsesfare. Det finnes ikke en større gjeng med udugelige suppegjøker
enn det norske politiet!

Man kan forøvrig ikke ta en enkeltsak og så utforme et syn på
"strafferetten" ut i fra den. Da får man nettopp slike amerikanske
tilstander som vi ikke er tjent med. Dersom denne fyren er så vanvittig
farlig ville det rette vært å idøpmme ham sikring. Når det ikke ble gjordt,
så må kriminalomsorgen forsøke å reintegrere ham i samfunnet, bla. ved å
innvilge permisjoner.

> Han ble forøvrig dømt til 
> 11 års fengsel i Oslo tingrett i februar 2002.
> Hvorfor skal ikke vi andre som har valgt å være lovlydige borgere kunne
> kreve beskyttelse mot slike personer som kan psykisk ødelegge, i verste
> fall drepe andre liv for egen vinnings skyld? Hvorfor er hensynet til de
> som velger å ta en kriminell løpebane viktigere enn uskyldiges liv?

Det er ved å oppføre seg sivilisert mot disse at man beholder et åpent,
trygt samfunn. Man gjør ikke det fordi man synes synd på disse
drittsekkene.

> Jeg skulle ønske at typer av dette kaliberet som er domfelt for grove ran
> med skytevåpen aldri slapp ut igjen med mindre de aksepterer på få
> implantere en brikke i kroppen (eller lignede utstyr) som gjør dem
> sporbare. 

Hvordan tror du det ville gjøre noen forskjell til det bedre?

> Det samme gjelder for pedofile overgripere. Ingen har rett til å 
> ødelegge andres liv. Samfunnets borgere har krav på å bli beskyttet mot
> denne typen udyr.

De aller fleste og alvorligste skadene etter "pedofle" overgrep kommer av
straffeforfølgingen og omgivelsenes reaksjoner - ikke av "overgrepet".
Dette er dokumentert til det kjedsommelige, selv av undersøkelser betalt av
mydighetene for å dokumentere nødvendigheten av slik sraffeforfølging. Ikke
tro på alt du leser i avisene om hva som er skadelig. Og ikke tro på
politikerne. De blir stadig mer populistiske, og bruker gjerne dine
skattepenger på å late som de gjør noe med et problem, uansett om problemet
finnes eller ei, og uansett om de vet at effekten av tiltaket vil virke mot
sin hensikt.

Jarle