Avsender:Jarle Aase (jgaa@jgaa.com)
TemaRe: Myndighetene har oppdaget at 1970-åra er over. Økokrim har oppdaget noe som heter internet!
Nyhetsgrupper:no.alt.diskusjoner, no.alt.undring, no.general, no.samfunn.politikk.diverse
Dato:2002-01-05 10:18:48 PST

medb1954@hotmail.com (Ø. Michelsen) wrote in
<3cCZ7.3935$Y01.251599@news01.chello.no>: 

>"Gisle Hannemyr" wrote in message
>news:q5r8p586p6.fsf@sex.ifi.uio.no...
>> Til din informasjon - dette er ikke noe særnorsk påfunn eller noe
>> soloutspill fra IMS - men et forslag som er rimelig i tråd med
>> lignende utspill fra Økokrims søsterorganisasjoner innefor
>> EØS-området. (I USA finnes det allerede over overvåkningssystemer som
>> Eschelon og Carnivore - slik at der er en slik massiv overvåkning av
>> folks aktiviteter på Internett allerede en realitet.)
>
>Ville bare kommentere litt av det du sier. Myndighetene ønsker altså å
>overvåke internet. 

Politiet ønsker å overvåke mest mulig. Helst alt. Dette er et naturlig 
ønske ut fra deres virkelighet; "De aller fleste ønsker å gjøre noe galt - 
og det kun er frykten for å bli oppdaget og straffet som stopper dem". 
Dersom risikoen for å bli oppdaget er 100%, vil vi få et 100% lovlydig 
samfunn (der 100% av dem som gir faen i om de blir oppfaget sitter i 
fengsel, og resten lever lykkelige som nyttige sammfunnsborgere). 

Vi lever i dag i et samfunn med massiv overvåking. Det finnes ti-tusener av 
overvåkingskameraet i Norge. På sikt kan vi regne med at de fleste av disse 
vil bli kobles sammen med datamaskiner, slik at maskinene automatisk kan 
holde styr på hvem som er hvor, og om de gjør noe ulovlig. En liten forsmak 
på dette prinsippet var forslaget om å koble sammen fotobokser langs veiene 
for å regne ut om biler brøt fartsgrensene _mellom_ boksene. (Dette ble 
utsatt på grunn av motstand, men det illustrerer at _viljen_ til slik 
overvåking er der - og jeg spiser gjerne hatten min dersom dette systemet 
ikke er i drift om fem år). 

I tillegg til kameraene, blir de fleste menneskers kjøpstransaksjoner 
overvåket via betalingskort. Dette kommer i tillegg til myndighetenes mange 
personregistre om alt fra sykdommer til skatt og strafferegistre og 
hemmelige (og ofte ulovlige, politiske) opplysniger samlet inn av 
overvåkingspolitiet. 

Nylig ble det foreslått å registrere _alle_ nordmenns DNA i et sentralt 
register. En slik registrering vil muligens bidra til å oppklare noen få 
grove voldsforbrytelser i året. Dette var er interessant utspill, siden DNA 
registrering er så kontroversielt at fengslene sliter med å finne 
helsepersonell som er villig til å ta de lovpålagte DNA-blodprøvene av 
voldtektsdømte innsatte.

>Da må de også regne med at dette koster mye penger,

Overvåking koster penger. Men siden vi snakker om skattebetalernes penger 
er dette neppe noen relevant innvending, sett fra myndighetenes side. 
Dessuten må du huske at 100% overvåking vil umuliggjøre sorte penger og 
sort arbeid, så rent økonomisk vil det lønne seg for staten. (Kameraene vil 
jo ganske fort se om uføretrygdede Olsen jobber et sted).

>At noen forbytere kunne bli fakktet i garnet . ja, men et storebror ser
>deg samfunn som dette vil ingen ha!

Ingen vil _egentlig_ ha det, men de fleste har none kjepphester som de er 
villig til å ofre noen prinsipper for. Ta f.eks. barnas sikkerhet. Dersom 
overvåking av nettet kan stoppe seksuell utnyttelse av barn, så vil de 
fleste godta det. Barneporno er jo en styggedom som må stoppes for enhvær 
pris. (Det faktum at tegneserier som har stått på trykk i Fantomet, og 
bilder fra Trond Viggos bok "Kroppen Vår" distribueres som barneporo er noe 
folk flest ikke vet - siden politiet og Redd Barna har statsmonopol på å 
vite noe om barneporno i Norge). At politiske, og senere moralske emner 
(f.eks. utroskap) på vil ble bekjempet med den samme overvåkingen som blir 
legitimert med barneporno, er sannsynlig.

En annen brekkstang for overvåking er "terrorisme". Paradokset er 
selvfølgelig at terroristene har kunnskaper og penger, og kan maskere 
meldingene sine, på samme måten som Hjemmefronten gjorde under krigen. 
Dersom jeg planla å bombe Stortinget ville jeg ikke skrevet dette på mail i 
ukodet form. Jeg ville selvfølgelig heller ikke brukt tradisjonell 
kryptering, siden kryptert mail automatisk vil vekke eventuelle overvåkeres 
interesse. I stedet ville jeg enten brukt stenografisk kryptografi (f.eks. 
kodete meldinger skjult i et bilde av katten min), eller ikke datateknologi 
i det hele tatt (mest sannsynlig, siden det er skremmende enkelt å overvåke 
en PC). De som sender kryptert mail er først og fremst vanlige folk, som 
_ikke_ ønsker at andre skal lese mailen. Jeg kunne f.eks. kommet til å 
kryptere innholdet i en bok før den ble publisert. Når arbeidstittelen på 
min neste bok er "Håndbok for politiets mobbeofre", ønsker jeg naturlig nok 
ikke ta politiet (eller andre myndigheter) skal tjuvlese i den, før de er 
klar.

>Dessuten kunne myndigheter som fristes til det bruke disse opplysningene
>til å holde seg ved makten lenger enn det folket vil eller på tvers av
>folkets vilje!

Nå må du ikke overvurdere folk flests paranoia. De aller fleste tror ikke 
at myndighetene i Norge (eller vesten) vil misbruke sin makt. Folk flest er 
velsignet med en God Tro, noe som naturligvis gjør at de blir lurt igjen og 
igjen, - men de ser ikke stort mer av dette lureriet enn enkelte brutte 
valgløfter. Det er forferdelig trist. Det er også svært farlig når 
teknologien for 100% overvåking nesten er her, og myndighetenes vilje til å 
ta den i bruk absolutt er til stede. 

Det aller mest deprimerende er imidlertid det totale fraværet av en 
engasjert politisk debatt blant folk flest om dette. Dersom folk ikke 
engasjerer seg, vil de være 100% overvåket om få år. Og når et individ 
endelig forstår betydningen av: "Veien til Helvete er brolagt med gode 
forsetter" - da er det allerede for lenge siden for sent å snu.

Overvåkingen av Internett er bare en liten del av den totale overvåkingen 
våre myndigheter mener de trenger, for å vite hvor de har hver enkelt av 
oss.

Jarle
-- 
Jarle Aase        http://www.jgaa.com
mailto:jgaa@jgaa.com   http://www.fuck-the-law.org

<<< no need to argue - just kill'em all! >>>