Jeg viser til FRP politiker Olav Lundestads leserbrev i Bergens Tidende 10 august med tittelen “Døm voldtektsforbryterne til forvaring”. Her argumenterer Lundestad for at voldtektsforbrytere automatisk skal dømmes til forvaring.

Det mest betenkelige i Lundestads populistiske utspill er de mange feilaktige voldtektsdommene. I et system hvor den dømte må vise anger, - og evne og vilje til forbedring, - betyr det i klare ord at den uskyldig dømte vil måtte påta seg skyld. Deretter må han late som om han forbedrer seg, og delta i terapi og behandling for en karakterfeil han ikke har. Det uakseptable i dette bør være klart for de aller fleste. Et annet viktig argument mot populismen som Lundestad spekulerer i, er at høyere straff aldeles ikke virker preventivt. Den norske narkotikapolitikken er et godt eksempel på dette.

Ærlig talt, så tror jeg bare én gruppe vil tjene på en slik praksis som Lundestad ønsker seg – og det er politikerne. De kan late som de gjør noe, - og gi regningen for sitt placebo til skattebetalerne, slik vi har blitt så vant til.

Personlig tror jeg den beste måten å angripe problemet på vil være å be våre universiteter om å forske på hvem som voldtar, og hvorfor. Tilsvarende bør vi be dem forske på hvem som lyver om voldtekt, og hvorfor. I dag er denne kunnskapen så og si helt fraværende. Som en konsekvens er sjansen for å dømme den uskyldige mye større enn sjansen for å dømme den skyldige – da politi og rettsvesen stort sett må forholde seg til sin egen magefølelse. En uskyldig siktet som opplever rettssaken som et overgrep er naturlig nok langt mindre charmerende enn psykopaten som satser skinnet sitt på å vinne rettens sympati.

Å begå en voldtekt er en stygg forbrytelse. Å dømme en uskyldig for voldtekt er også en stygg forbrytelse. En voldtekt varer typisk fra noen minutter til noen timer. En urettmessig dom varer gjerne i flere år. Smerteopplevelsen vil i begge tilfeller være ekstrem så lenge overgrepet varer. Etter Lundestads forslag skal en slik dom gjerne vare livet ut.

Jeg lurer på om det ikke er på tide å kriminalisere mannevond populisme. I så måte må en forvaringsdom være midt i blinken, da denne setter krav om forbedring før den dømte får anledning til å gjøre mer ugagn.

Jarle