[fra sol.no's forum - republisert uten samtykke] Skrevet av 'Seriøs', 15.mars.2007, kl.17:21

Voldtekt beskrives ofte som en voldsforbrytelse, ikke en sexforbrytelse. Allikevel er kvinner mellom 18 og 19 (den mest attraktive alderen) mer enn 84 ganger mer utsatt for voldtekt enn kvinner over 50, se referanse 1.

I en undersøkelse med 610 kvinnelige college-studenter (USA) som var 19 i gjennomsnitt, svarte 39% at de hadde sagt "nei" til sex, selv om de mente "ja", og 69% sa de hadde sagt "kanskje" mens de egentlig mente "ja". Blant seksuelt erfarne kvinner hadde 61% deltatt i rollespill som involverte voldtekt. Se referanse 2.

I 556 voldtektssaker analysert i en studie utgitt av US Air Force, medga 27 prosent av de påståtte ofrene at de hadde løyet - enten like før eller like etter de var blitt avslørt av en løgndetektor. Se referanse 3.

I en ni-årig studie av alle oppklarte voldtektssaker i en amerikans by med 70.000 innbyggere trakk 41% av de påståtte ofrene tilbake anklagene. Dette tallet inkluderer ikke de andre tilfellene av voldtekt som politiet avfeide som ubegrunnede. Se referanse 4.

En tre-årig undersøkelse av alle voldtektsanklager ved to store amerikanske universiteter viste at 50% av anklagene var falske. Ved hvert universitet hadde en høytstående kvinnelig politiansatt ansvar for å motta anmeldelsene, og ingen anmeldelser ble avvist med mindre de ble trukket tilbake av det påståtte offeret. 53% av anmeldelse var utløst av et behov for alibi: Hevn var motivet i 44% av tilfellene. Se referanse 5.

33% av DNA-undersøkelsene som nå utføres rutinemessig i nye voldtektssaker, renvasker den påståtte overgriperen. Se referanse 6.

Omkring 9% av alle voldtektsofre som velger å anmelde, er menn. Se referanse 7. Sannsynligvis skjer det flere voldtekter av menn i amerikanske fengsler enn av kvinner i samfunnet utenfor fengselet. Se referanse 8.

Av 204 mannlige college-studenter svarte 20% at de var ofre for ufrivillig sex med en kvinne etter at de fylte 16. 23% svarte at de hadde blitt ufrivillig antastet av en kvinne. Se referanse 9.

I en undersøkelse med 507 mannlige og 486 kvinnelige college-studenter svarte 63% av mennene og 46% av kvinnene at de hadde deltatt i ufrivillig sex. Se referanse 10.

En undersøkelse med 930 homofile menn viste at 3,9% hadde blitt seksuelt angrepet av kvinner. Se referanse 11. Blant homofile svarte 31% av lesbene og bare 12% av homsene at de hadde blitt tvunget til ufrivillig sex av partnerne sine. Se referanse 12.

Referanser

1)- U.S. Bureau of Criminal Justice Statistics. Criminal Victimization in the United State: 1987. Table 5, pp 18-19.

2)- Muehlenhard, Charlene L., and Hollabaugh, Lisa C. "Do Women Sometimes Say No When They Mean Yes? The Prevalence and Correlates of Women's Token Resistance to Sex." Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54, No. 5 (1988), pp 872-879.

3)- McDowell, Charles P., Ph.D. "False Allegations." Forensic Science Digest, (publication of the U.S. Air Force Office of Special Investigations), Vol. 11, No. 4 (December 1985), p. 64.

4)- Kanin, Eugene J., Ph.D. "False Rape Allegations." Archives of Sexual Behavior, Vol. 23, No. 1 (1994), pp 81-92.

5)- Kanin, Eugene J., Ph.D. "False Rape Allegations." Archives of Sexual Behavior, Vol. 23, No.1 (1994), pp 81-92.

6)- Krajick, Kevin. "Genetics in the Courtroom: Controversial DNA testing can clear a suspect." Newsweek, Jan. 11, 1993, p. 64.

7)- U.S. Bureau of Criminal Justice Statistics. Criminal Victimization in the United States: 1973-1978, p. 15.

8)- Wooden, Wayne S., and Parker, Jay. Men Behind Bars. New York: Plenum Press, 1982. The one million figure is based on the fact that about 8.6million males pass through jails and prisons each year, according to the Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1990, Tables 6.33, 6.63, 6.89, and 6.90.

9)- Struckman-Johnson, Cindy, Ph.D., and Struckman-Johnson, David, Ph.D. "Men Pressured and Forced Into Sexual Experience." Archives of Sexual Behavior, Vol. 23, No. 1 (1994), pp 93-114.

10)- Muehlenhard, Charlene L., and Cook, Stephen W. "Real Men Don't Say No: Do Men Have Sex When They Don't Want To?" Symposium, Miscommunication and Date Rape: Causes and Consequences, Society for the Scientific Study of Sex, 1986; also, by the same researchers, "Men's Self-Reports of Unwanted Sexual Activity." Journal of Sex Research, Vol. 24 (1988), pp 58-72.

11)- Hickson, Ford C. I.; Davies, Peter M., Ph.D.; Hunt, Andrew J.; Weatherburn, Peter; McManus, Thomas J.; and Coxon, Anthony P.M., Ph.D. "Gay Men as Victims of Nonconsensual Sex." Archives of Sexual Behavior, Vol. 23, No. 3 (1994).

12)- Waterman, Caroline K.; Dawson, Lori J.; and Bologna, Michael J. "Sexual Coercion in Gay Male and Lesbian Relationships: Predictors and Implications for Support Services." The Journal of Sex Research, Vol. 26, No. 1 (February 1989), pp 118-124.