Jeg leser i Aftenposten i dag at flere mødre over 40 år får barn. Og det er jo kult, ikke sant? Mye kulere enn for eksempel incest. Incest (her i betydning sex mellom familiemedlemmer over den seksuelle lavalderen (for eksempel to søstre på 25 og 30 år) er forbudt i Norge, angivelig fordi incest ofte gir avkommet etter den incestuøse hyrdestunden, genetiske skader - altså en høyere sykdomsrisiko enn barn man lager med andre familiers sønner og døtre). Hvordan denne argumentasjonen er relevant for homofile søsken har jeg aldri helt forstått. Og jeg har vel gjerne hatt en klam følelse av at gammeljødiske moralfordommer har spilt en vel så viktig rolle i utformingen av denne loven, som rasjonelle argumenter. Det blir særlig tydelig når man minnes om at gamle mennesker faktisk har lov å ha sex, og kan lage barn på en lovlydig måte. Selv om risikoen for dødfødte barn, eller barn med medfødte skader og sykdommer, er mye større for gamle foreldre, enn for incestuøse foreldre (for eksempel om en av de to tidligere nevnte søsknene var en kjekk ung mann).

Såvidt jeg vet underviser skolene fortsatt om at lovverket vårt er bygget på rasjonalitet og forskning. I andre sammenhenger kalles denne typen «informasjon» for løgnpropaganda. Norske lover er såvisst ikke bygger på rasjonalitet. De er bygget på rare moralske forestillinger, særinteresser og politiske hestehandler.