Sosialistisk Venstreparti har alltid vært flinke med språksminke. Når de ikke liker noe, så finner de på et verdiladet begrep om fenomenet, som gjør det vanskelig eller umulig å ta til motmæle. I alle fall på SVs premisser. Dette er ikke unikt for SV. Dette er en velkjent hersketeknikk hos uhederlige aktivister, når de ikke klarer å finne saklige argumenter for saken sin. Eller når de saklige argumentene deres ikke tåler dagslys.

I dag kan vi lese i e24 at Kristin får listen over nordmenns svarte konti. Det er i og for seg greit nok. Men når man ser på begrunnelsen finansministeren vår kommer med, så stopper jeg opp og lurer på om Kristin og resten av regjeringen virkelig tror at nordmenn er åndssvake. (Kristin er sosialist fra SV, et parti som tradisjonelt hater kapitalisme og rike mennesker. De vil gjerne leke Robin Hood, og ta pengene fra de rike og gi dem til de fattige. Og finner de ikke nok fattige mennesker i Nottingham, så importerer de fattige analfabeter i store antall fra utlandet. Dermed kan de føle seg snille og gode, - på andres bekostning.)

Begrunnelsen for å "samarbeide" med andre land for å finne penger som rike mennesker har gjemt bort er ikke griskhet, Neida! Når Kristin har sminket retorikken sin, er begrunnelsen: "Denne saken er viktig ikke minst for å motvirke kapitalflukt og skatteunndragelser, men også for å bekjempe hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering, sier finansminister Halvorsen."

Legg merke til " hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering". Dette er moteord. Det eneste som mangler er regjeringens favoritt-moteord for øyeblikket, "menneskehandel". Alt regjeringen ikke liker skal tydeligvis frestilles som enten terror, korrupsjon, hvitvasking eller menneskehandel.

OK - jeg innrømmer at der er mange dumme nordmenn. Men er vi dumme? Gjennomskuer vi virkelig ikke denne naive retorikken? Og i så fall - hvordan i allverden kan det ha seg slik at vi godtar ministre som lyver og lyver og lyver?

For dette er ikke bare språksminke. Dette er løgn.