picture

En av de vanlige anklagene etter såkalte seksuelle overgrep mot barn, er at barna blir så traumatisert at de ofte utvikler alvorlige psykologiske problemer - som multiple personligheter. Når pedofile hevder at frivillige forhold forhold slett ikke er skadelige, blir de sablet ned av media og "eksperter" som hevder at de pedofile rett og slett lider av en total manglende forståelse av skadene de forårsaker. Nå kan det se ut som disse "ekspertene" vet mer om å fortrenge virkeligheten enn de pedofile. I denne artikkelen i Skepsis, mer enn antydes det at diagnosen MPF/DIF rett og slett er en konstruksjon. Det er en "lidelse" psykologer har funnet på.

Disse psykologene har deretter prestert å:

  • Få en rekke mennesker uskyldig dømt for seksuelle og andre overgrep i hele den vestlige verden.
  • Bidratt til å øke strafferammene for "seksuelle overgrep", siden de "påviste" senskadene er så alvorlige (altså - senskader som bare finnes i sterkt troende behandleres fantasi - og som dokumenteres "vitenskapelig" gjennom sirkelargumentasjon og rent sludder).
  • Påføre sine pasienter alvorlige nye problemer, i stedet for å behandle de problemene som fikk pasienten til å oppsøke psykologen (typisk depresjoner eller spiseforstyrrelser).

Vi har et ord for sånn behandling i Norge. Kvakksalveri. Vi har også et ord som beskriver det media har bedrevet i denne sammenheng: Løgnpropaganda. Man har ukritisk latt "eksperter" få uttale seg om "skader" som de pedofile har påført "ofrene" sine - skader som kommer i et pussig lys når de faktisk ikke finnes i virkeligheten. Når hele sykdommen inklusive årsak, virkning og symptomer er et påfunn.

Og hva sier pressen i dag? Veldig lite. Mytene som pressen sterkt har promotert, lever i beste velgående i blogger og i nesten enhver debatt om pedofile. I stedet for å prøve å rette opp i skaden de skapte da de lekte mikrofonstativ for kvakksalverne, fortsetter pressen å leke mikrofonstativ for enhver som har noe negativt (sant eller usant - det spiller åpenbart ingen rolle) å si om pedofile. Selvkritikk eller kildekritikk finnes ikke i norske medier når det gjelder de pedofile. Skamme seg!