Jeg fikk denne underlige meldingen for noen dager siden:

PIN-koden din er >>****<<. Tast denn inn på nettsiden så kan du konkurrere om fantastiske premier! Hjelp? 0854 49907 Stoppe?Game Stop til 2333 (60kr/mld,1/uke) Sender 2333

Message centre: +4792001000


Der var ingen firma-identifikasjon, og ingen URL til "nettsiden" de refererte til.

Jeg følte aldeles ikke for å sende noen melding til dette nummeret, særlig siden de antyder at slike meldinger koster 60kr stykket!

Chess kundeservice kunne opplyse om at meldingen stammet fra Aspiro AS, og at "innholdsleverandøren" allerede hadde begynt å tappe penger fra abonnementet mitt.

Jeg vet ikke hvordan jeg har havnet i klørene til dette suspekte foretaket - men jeg har i alle fall aldri kontaktet dem. På nettsiden til aspiro.no kommer jeg til et svensk nettsted uten noen epostadresse. Å ringe dem frister ikke. Uansett om de har satt meg på "kundelisten" på eget initiativ, eller om noen har tastet feil nummer et sted, og slumpet til å melde på /min/ mobil, så er det helt bak mål å begynne å kreve inn penger for en tjeneste uten mitt samtykke. Dersom dette er i henhold til lover og regler i Norge nå, så er det jo fritt frem for enhver tyv å opprette et SMS "innholds"-selskap, sette tilfeldige mobilnummer på listen, og så kreve inn penger inntil eierne oppdager det og får stoppet "tjenesten".

Jeg kontaktet Chess og fikk sperret abonnementet mitt for innholdstjenester i fremtiden. Men jeg måtte sende en STOPP melding til 2333 for å stoppe den tjenesten Aspiro AS har meldt meg på. Jeg håper for deres egen del at de ikke belaster meg 60 kroner for /den/ meldingen.