Dagbladet slår til igjen med nok en oversatt artikkel. Denne gangen handler det om "pedofile". I følge overskriften surfer 750 000 pedofile til enhver tid på nettet. Ser man på artikkeln de har oversatt fra, er den opprinnelige overskriften:

"Some 750,000 paedophiles prowling Internet: UN"

Dagbladet har altså klart å oversette den spektakulære overskiften noenlunde riktig.

Men se nå videre på originalteksten:

"GENEVA (AFP) – Some 750,000 sexual predators are constantly prowling the Internet in a bid to gain contact with children, a United Nations report warned on Wednesday.

"The number of sites devoted to child pornography worldwide is growing. The number of predators connected to the Internet at any one time is estimated to be 750,000," said Najat Maala, Special Rapporteur on the child prostitution and child pornography issue."

Hva er dette for noe? Første avsnitt forteller om 750 000 "seksuelle predatorer"[1] som prøver å komme i kontakt med barn på nettet. Andre avsnitt forteller om barneporno, og her brukes det samme tallet, 750 000 om antallet "predators" som til enhver tid er tilkoblet internett. Er dette de samme 750 000 som leter etter barn? Eller er disse "predatorene" ute etter dette stadig økende antallet nettsider med "barneporno"? Og hva med bruken av ordet "paedophiles"?  (det kommer vi tilbake til lenger nede).

Dersom Dagbladets oversetter hadde hatt den aller minste evne til kritisk tenking, ville hun allerede her satt spørsmål ved originalartikkelens seriøsitet. Dersom dagbladet hadde tatt seg råd til å ansette ekte journalister for slike oversettingsoppdrag, ville rovdyret i journalisten allerede vært vekket. For her er det åpenbart noe som ikke stemmer. Det er ganske innlysende (og dessuten godt kjent, blandt alle som har giddet å sette seg inn i fakta rundt barneporno) at ikke alle "predatorer" som søker etter barneporno nødvendigvis også søker etter barn [å "misbruke"]. Svært mange av dem som ser på barneporno på nettet er ganske enkelt nyskjerrige. Mange av dem er selv barn. En annen ting er at det ikke bare er pedofile som ser på barneporno. Et stort antall voksne finner ungdom i 16 - 17 års alderen svært tiltalende. Det er helt normalt. Etter at de radikale feministene, politiet og mørkeblå konservative i skjæringspunktet til det brune, fikk hevet grensen for "barneporno" til 18 - vil nesten hver eneste voksne mann på planeten være disponert for å hygge seg med ulovlig pornografi. (Realiteten er at feninistpøbelen har brukt "beskytte barna" som mantra for å bekjempe pornografi på generell basis - og siden de fleste vestlige politikere oppfører seg som om de er fullstendig hjernedøde, har pøbelen lykkes med å kriminalisere noe som for bare noen få årtier siden var betraktet som helt normalt og fullstendig harmløst - nemlig pornografi og erotikk med tiltalende tenåringer i 16 - 17 års alderen). Dagbladets oversetter må ha lagt merke til det suspekte i de to første avsnittene. Men i stedet for å enten forkaste hele artikkelen som sludder, eller gå løs på artikkelen med kritisk journalistikk, har oversetteren valgt å ta bort aspektet med de 750 000 "predatorene" som leter etter barn. Dermed plages ikke Dagbladets lesere med denne åpenbare svakheten i originalartikkelen. Det er jo også en måte å bedrive "journalistikk" på.

Originalartikkenen fortsetter:

"More than 200 new images are also circulated daily, according to Maala, who pointed out the production and distribution of child pornographic images rakes in between 3 and 20 billion dollars (2.04 and 13.62 billion euros) a year."

Slike milliardtall har eksistert i årtier. De er aldri blitt dokumentert. Det koker alltid ned til en eller annen selvutnevnt "ekspert" som "antar" et eller annet tall (ofte en aktivist som har alt å tjene på å tenke på et størst mulig tall). Virkeligheten er at komersiell barneporno (i tradisjonell betydning - dvs. barn i pre-pubertet) omtrent ikke eksisterer. Det som i Norge sperres av Kripos sitt "barnepornofilter" er i hovedsak pornografi som er lovlig i USA. Det vil si bilder og filmer av modeller som kan dokumentere at de er over 18 år gamle, samt tegninger og animasjoner av barn eller barn og voksne. (Hadde jeg operert et slikt nettsted, kunne jeg ironisk ha skrevet "Ingen barn ble utnyttet eller brukt i produksjonen av barnepornografien på denne siden". Og det ville vært fullstendig sant. Men det mener Kripos og norske politikere at du ikke skal vite, og at du i alle fall ikke kunne erfare med egne øyne. De sperrer så godt de kan tilgangen til slike sider. Jeg har opplevd at flere slike sider har forsvunnet mens jeg har sett på dem - altså at Kriops aktivt surfer etter porno de mener er "kriminell". (Nå har det jo vist seg mer enn en gang at de politifolkene som beskjeftiger seg med denne typen "kriminalitet" (i likhet med mange av anti-barneporno-aktivistene) både i Norge og i utlandet, har hatt det vi gjerne kaller en "usunn" interesse i denne retningen på det personlige plan.)

"Images of sexually exploited children are not only growing in number but are also increasingly shocking," added Maala, who estimates that between 10,000 and 100,000 minors are victims of the child pornography network."

Dette er bare tull. Antallet nye bilder som dukker opp er ganske stabilt, og langt mindre enn på 80-tallet, da kommersiell barneporno og pornografi med tenåringer faktisk ble produsert i volum. Veldig mye av materialet som sirkuleres i dag er dessuten kun poseringsbilder/filmer - altså bilder av lettkledte barn som viser seg frem. At dette klassifiseres som "barneporno/ovregrepsbilder" forteller mer om medisinen enn om problemet. Når det gjelder antallet "ofre" vil enkel matematikk vise at kun 0,73 bilder i året faktisk dukker opp av disse 100 000 barna som "misbrukes" i barnepornoindustrien. Det er interessant, siden de fleste foto-serier av et barn for dette formål, består av flere hundre, ofte flere tusen bilder. Tallene 200 bilder om dagen slår altså beina fullstendig vekk under antallet barn som blir utnyttet av " the child pornography network" - et nettverk som forøvrig ikke eksisterer utenfor konspitasjonstenkingens irrganger. Det som i dag klassifiseres som "barneporno" er alt fra perverse fedre som puler spedbarna sine og tar bilder av det, via barn som smilende poserer i badetøy, undertøy eller til og med helt påkledt, til voksne som kler seg ut som barn og har sex. For ikke å snakke om tegninger og fortelliger. Det finnes ikke noe organisert "nettverk" som produserer eller distribuerer barneporno. Og som jeg har presisert tidligere: FBI er, i følge dem selv, verdens største distributør av barnepornografi.

Til slutt leser vi i origiginalartikkelen:

"She noted that the age of sexual consent should not be used as an excuse for child pornographic peddlers -- as it is used in places where this age limit is lower than the definition of who constitutes a minor.

This is because a "child under 18 cannot be considered to be able to consent to sexual exploitation, including child pornography," she added."

Her ser vi endelig at dette faktisk handler om moralske (moralistiske) forestilliger og aktivisme. Se bare på formuleringen:  "[a] child under 18 cannot be considered to be able to consent to sexual exploitation, including child pornography". "Considered" by whom? Denne formen for bedrevitenhet får det til å kaldt nedover ryggen min. Denne damen er ikke ute etter å beskytte barn. Hun er ute i samme ærend som de fleste andre moralfascister - etter å beskytte seg selv mot å bli opprørt over at andre velger annerledes enn henne. At andre mennesker har andre verdier enn henne.

At FN stiller bak denne typen aktivister er synd. Det svekker verdensorganisasjonens generelle troverdighet, også på områder der organisasjonen faktisk /har/ kompetanse. At Dagbladet videreformidler denne typen sludder er deres eget valg. Det er kanske en årsak til inntektene er i fritt fall?

Konklusjon: Dagbladet har her stilt seg som mikrofonstativ for en aktivist i FN-systemet, som åpenbart enten lyver eller ikke har peiling på det hun snakker om. Hadde de spandert 15 sekunder på å regne på tallene i artikkelen, ville de sett at innholdet er uriktig. I stedet for å drive kritisk journalistikk, eller i det minste unngå å spre åpenbart vås, har de redigert bort momenter som kunne fått vanlige lesere til å  stille spørsmålstegn ved våset. Det er useriøst av Dagbladet. Det virkelig betenkelige her er imidlertid at Dagbladet i overskriften snakker om "750 000 pedofile" når det for det første er helt åpenbart at mange av dem det snakkes om kun er nyskjerrie, og at det dessuten - på slutten av originalartikkelen, går frem at damen faktisk snakker om "barn" under 18 år. Hadde det vært "pedofilt" å tenne på 17-åringer, så ville de aller fleste menn (og kvinner) i Norge vært "pedofile". Dette er ikke bare sludder. Dette er blank løgn, og enda en uthenging av en allerede demonisert minoritet.

Oppdatering 2009-09-17 18:28

VG har hevet seg på karusellen. Det er åpenbart populært å spre møkk i tigerstadens nettredaksjoner.

Oppdatering 2009-09-19

Det er heldigvis flere enn meg som har reagert på at FN bedriver ren løgnpropaganda.

 

[1] "Sexual Predator" er et sterkt verdiladet begrep som tidligere har blitt brukt til å definere blant annet homofile. (Hva i allverdsen har denne typen spekulativ retorikk å gjøre i en uttalelse fra FN?)