Hva i allverden skal vi med høyesterett i Norge, når høyesterett ikke retter seg etter loven?

Jeg mistet tillitten til Høyesterett i 1994, da jeg anket et justismord. (Som du sikkert vet skal en domstol i Norge frikjenne en tiltalt, dersom det er rimelig tvil om skyldsspørsålet. Juryen som hygget seg med å begå justismordet mot meg, trodde ikke på ankagen. I stedet dømte de meg for noe annet, - et påfunn fra Aktor. Etter loven skal den tiltalte frikjennes når retten ikke tror på anklagen. Retten gav blaffen i loven, og det samme gjorde høyesterett).

Den Europeiske menneskerettskonvensjonen er tatt inn i norsk lov som en overordnet lov. Likevel velger høyesterett å ignorere en dom i menneskerettighetsdomstolen. Det er ganske betegnende for de selvhøytidelige, senile klysene, som bemanner noe som ligner mer og med på en vernet arbeidsplass.