13. januar 2008 - jgaa

Jeg ble sommeren 2006 anmeldt for voldtekt. Allerede da jeg ble varetektsfengslet antydet jeg at den falske anklagen ville bli bok. Nå er rettsaken over (jeg kommer tilbake til selve rettsaken i en senere artikkel), og jeg har startet arbeidet med denne boken.

Hvis jeg holder fremdriftsplanen, skal boken på ca. 250 boksider være ferdig om seks måneder. Den vil sannsynligvis bli lansert til høsten. Planen er å utgi den både i trykket form, og som gratis nettbok. Den forrige boken var vesentlig større. Grunnen til det noe beskjedne omfanget, er at jeg ikke vil lage boken  større eller mer komplisert enn at også ungdom gidder å lese den. Det er flere i voldtektsløgnerens nærmeste omgangskrets som lurer på hva som egentlig skjedde i denne saken.

Det drives en aktiv kampanje fra feministisk hold mot menn, og mediene opptrer i denne forbindelsen som om falske voldtektsanklager omtrent ikke forekommer. Man fokuserer veldig på voldtektsofrene, og forbigår ofrene for voldtektsløgner i fullstendig taushet. Samtidig er det null fokus på den bokstavelig talt kriminelt dårlige etterforskningen i slike saker. Dette er ting jeg vil prøve å rette på med denne boken. Om jeg ikke kan endre medienes bias i forhold til vulgærfeministisk løgnpropaganda, kan jeg beskrive mine erfaringer med mediene, "etterforskningen" og ikke minst de praktiske og psykiskle virkningene av en slik motbydelig, falsk anklage.

Jeg har hørt at politihøyskolen benyttet den forrige boken min i undervisningen for å illustrere hvordan en sak ikke skal etterforskes. Denne boken blir i så måte en fin oppdatering i det faget.


Oppdatert 19. april 2008 - jgaa

Jeg er nå ferdig med et grovt utkast til boken. Det man i skolen kaller en kladd. Så langt er den på ca. 180 boksider. Boken er langt fra ferdig. Jeg må blant annet dobbeltsjekke en rekke detaljer. Det gjenstår også mye arbeid med å gjøre språket i boken flytende og lettlest, og en del redigering.

Boken inneholder flere kontriversielle ting. Blant annen en detaljert beskrivelse av det som virkelig hende den natten da den 15 år gamle voldtektsløgneren overnattet hos meg. Såvidt jeg vet er dette første gang et autentisk seksuelt forhold mellom en 15 år gammel gutt og en mann gjengis i bokform i Norge. Jeg mener prinsippielt at denslags - altså det som skjer på soverommet mellom to samtykkende partnere - ikke har noe å gjøre i offentligheten. Voldtektsløgneren delte ikke dette synet, og fremstilte hendelsen først som en voldtekt, og så som et overgrep. Et "overgrep" han tjente 30 000 kroner på - en ganske grei timebetaling. (Jeg synes ikke han var verd så mye. Han sa heller ikke noe om at han tok betalt for sex, den  natten. Så dersom han noensinne får disse pengene, vil det bli fra skattepengene dine.) Ved siden av å fortelle hva som virkelig hendte, kommer jeg til å angripe to navngitte politifolk. Det er det presidens for. Politifolk i tjeneste er å betrakte som offentlige personer, og når de bryter loven og i tillegg utfører et utrolig dårlig arbeid, så har jeg faktisk lov å beskrive dette i en bok. Jeg kommer også til å henge ut en navngitt psykolog som inkompetent. Hun var ikke sakkyndig i denne sammenhengen, men hun opptrer i andre rettsaker som sakkyndig - og er som sådan en formidabel rettsikkerhetsrisiko. (Sakkyndige som er inkompetente eller forutinntatte, er ansvarlig for opp til to tredjedeler av alle justismord, i følge en undersøkelse (ref: Jurist Kontakt nr 1, 2007). Jeg synes derfor det er relevant å nevne denne psykologen med navn. Da hun forklarte seg i retten viste hun med all tydelighet at hun ikke behersker faget sitt.)

Boken er planlagt utgitt i tre format: Som en tradisjonell, trykket bok. Som en gratis e-bok i PDF-format (og kanskje i andre elektroniske format, dersom det er interesse for det). Og til slutt som gratis lydbok i mp3 format. Jeg planlegger å utgi boken med en åpen lisens (GNUs lisens for dokumentasjon eller tilsvarende). Går alt som jeg håper, er boken klar for lansering en gang over sommeren.

Jeg har valgt å ikke gjengi rettsaken på hjemmesidene mine. Årsaken er at det skjedde såpass mye besynderlig, at beskrivelsen gjør seg bedre i bokform. Om folk har smilt litt overbærene av meg tidligere, når jeg har hevdet å være rettsløs, så vil smilene stivne når de leser denne boken. Hadde rettsaken blitt referert i en skjønnlitterær roman, ville forfatteren sannsynligvis blitt beskyldt for å skrive en farse.

 

Oppdatert 8. desember 2008 - jgaa

Jeg valgte å utsette ferdigstillingen av boken til etter mitt 3 måneders "ferieopphold" på statens regning. ("Ferien" ble forøvrig en artig opplevelse, der jeg ikke fulgte en eneste av reglene eller rutinene under hele oppholdet - mer om det senere, når jeg får tid å renskrive en blogg jeg kladdet på skrivepapir).

Slik det ser ut nå, vil boken komme ut i mars 2009.