Det har gått et par tråder på news om politidrap og dem som feirer begivenheten med champanje. Under følger noen av innleggene mine i debatten.

Morbid feiring

From: Jarle Aase 
Newsgroups: no.alt.gledesutbrudd
Subject: Re: Politimann slått i hjel ;)
Date: Wed, 04 Aug 2004 09:48:49 +0200
Message-ID: 

Anonymous wrote:

> Trolig noen som er lei av at politiet ustraffet får oppføre seg
> som gale hunder:
> 
> http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/08/01/404340.html
> 
> *Sprette sjampisen*

Det var kun min dannelse som stoppet meg fra å poste noe slikt ;)

Det er deilig når det kommer en og annen god nyhet, innimellom all verdens
tragedie. Denne helgen skal jeg feire med champanje.

Jarle
Jarle Aase        http://www.jgaa.com
mailto:jgaa@jgaa.com

<<< no need to argue - just kill'em all! >>>

Avstraffele

From: Jarle Aase 
Newsgroups: no.alt.gledesutbrudd,no.fag.jus
Subject: Re: Politimann slått i hjel ;)
Date: Wed, 04 Aug 2004 09:32:26 +0200
Message-ID: 

Sturle Fladmark wrote:

> Johan H. Olsen wrote:
> 
>> On Sun, 1 Aug 2004 21:48:48 +0200, "Mathias Johansen"
>> wrote:
>> 
>> 
>> >
>> >Det skulle han tenkt på når han drev og dengte unge gutter for
>> >forlystelsens skyld. Behandler man mange mennesker ille over lang tid,
>> >vil noen til slutt ta igjen.
>> >
>> >(Forøvrig vet jeg ikke om akkurat denne hadde slike uvaner)
>> 
>> Da burde du ta og holde kjeften din godt lukket.
>> Fy pokker for ein jevla idiot du er.
> 
> Politetyrket tiltrekker seg psykopater og voldelige elementer.
> Og det finnes ikke noe system for å luke disse ut av korpset igjen.
> 
> Dette går innimellom riktig galt.
> 
> Jeg har selv sett en lensmannsbetjent mishandle en hjelpeløs arrestant
> på det groveste i arresten på øya der du bor.*

Jeg har både sett og opplevd tortur utført av politiet. Slike svin
fortjener å bli skrike høyt å lenge før de blir drept.

Jarle
-- 
Jarle Aase        http://www.jgaa.com
mailto:jgaa@jgaa.com

<<< no need to argue - just kill'em all! >>>

Forskjellen på politiovergrep og andre overgrep

From: Jarle Aase 
Newsgroups: no.alt.gledesutbrudd,no.fag.jus
Subject: Re: "Mann skutt av politiet"
Date: Thu, 12 Aug 2004 16:05:28 +0200
Message-ID: 

> | Men du skjønner ikke at man trenger å få ut hatet? For eksempel ved å
> | uttrykke glede når schnuten får juling?
> 
> Ah. Så da er det helt OK å drepe mannfolk, da, siden det tross alt er
> ganske mange mishandla kvinner i Norge? Ikke nok med det, vi kvinner som
> ikke har blitt utsatt for mishandling skal i tillegg applaudere drap på
> alle menn, også de som ikke mishandler damene sine?

Jeg tror kanskje ikke du helt har forstått problemstillingen.

Dersom en mann grisebanker en kvinne, så begår han et lovbrudd. Kvinnen kan
anmelde ham og få mannen straffet. Mannen vil ikke alltid bli straffet -
men risikoen for straff er signifikant. Hun kan søke ly i et krisesenter og
få hjelp. De fleste som snakker med henne forstår alvoret, og ønsker å
hjelpe. Samfunnet forstår og har fokus på problemet. Begår mannen mange
slike overgrep vil han til slutt bli straffet. Det vet både han og ofrene.

Når politiet begår overgrep nektes offeret engang å bli sett på som et
offer. En anmeldelse vil automatisk bli henlagt, noe overgriperne i
politiet vet. Det finnes ikke noe krisesenter for politovergrepsofre. Det
finnes ikke engang kompetanse i helsevesenet for å behandle skadene[1]. Det
er heller ikke mulig å rømme fra overgrepet - da mange ofre faktisk blir
fengslet - ofte for ting de ikke har gjort. I stedet for at storsamfunnets
maktapparat fungerer som en beskyttelse av indvidet - slik det er tiltenkt,
fungerer det som et verktøy for overgriperne. Det er dette som gjør
politiovergrep så alvorlige. Samfunnet forstår i liten grad problemet, og
det finnes ikke noen fungerende kontrollmekanisme. Blir man offer for
politiovergrep er man helt forbannet alene, ikke bare mot overgriperen, men
mot hele samfunnet som backer ham.

Ofre for politiovergrep vil i regelen aldri oppleve at overgiperen blir
straffet. Tvert imot - de verste svinene i politiet blir som regel
forfremmet. Se bare på Tove Lian Mathisen, som nå er sjef for volds og
sedelighetsavsnittet i Bergen. Jeg kjenner til mange episoder der hun har
begått grove overtramp - og som resultat blir hun belønnet med en av de
mest inflytelsesrike sjefsstillingene i politiet i Bergen! For oss som
opplever slikt, så er det en fantastisk gladnyhet når en purk blit slått
ihjel av et av ofrene sine.

Det er mange som innvender at ikke alle politifolk er svin. Og det er
riktig. Det er ikke alle som aktivt begår grove overgrep (mened, tortur,
planter falske bevis osv.). Men de godtar stilltiende at kollegaer gjør
dette. Hadde de gjort jobben sin hadde de arrestert kollegaer som begikk
grov kriminalitet. Ved å stille opp for svinene, slik svinene er helt
avhengig av, gjør de seg selv til forbrytere (du vet - heleren er like god
som stjelere) - og som et resultat har vi i dag en politistyrke uten en
eneste lovlydig politi. Dermed er det ikke noe tap, uansett hvem av
politifolkene som blir slått eller skutt ihjel.

Jarle
[1]Skadene og overvinninsstrategiene er ganske analoge med det man ser på
innvandrere som er utsatt for tortur og forfølgelse i hjemlandet. Men
såvidt jeg vet finnes det ingen forskning på skadene av politiovergrep i
Norge. Samfunnet her er såpass annerledes enn typiske U-land, at skadene
vil arte seg litt annerledes.
-- 
Jarle Aase        http://www.jgaa.com
mailto:jgaa@jgaa.com

<<< no need to argue - just kill'em all! >>>

Målgruppe for newsinnleggene

From: Jarle Aase 
Newsgroups: no.alt.gledesutbrudd
Subject: Re: "Mann skutt av politiet"
Date: Thu, 12 Aug 2004 12:06:42 +0200
Message-ID: 

Espen Arnesen wrote:

> Hvis man vil bli tatt alvorlig, holder det ikke å slenge ut 'provoserende'
> utsagn som generaliserer.

Syntes du innlegget var provoserende? jeg synes det var omtrent like
provoserende/selvfølgelig som om han hadde sagt "de selger melk på Rimi".
 
> Vil du ha folk på sin side hjelper det ikke at du mener du er verdens
> smarteste person så lenge omverden tror du er en bablende tulling.

Man får ikke "folk på sin side" i forhold til politiet. Det får man ingen
steder, ikke engang i land der politiet turer frem som gale hunder mot
absolutt alle. 

I Norge forstår ikke folk flest at politiet skaper flere problemer enn de
løser - fordi politifolkene planter et solid hat i tusener av mennesker
hvert år. Politifolk i Bergen har sagt rett ut at de foretrekker kriminelle
fremfor hederlige mennesker som nekter å krype for dem. Nordmenn nekter å
ta innover seg denne delen av virkelighgeten før de eventuelt krasjlander i
den - og da er det for sent - fordi alle rundt dem ser en annen vei.

Mine innlegg på news om rettsapparatet er ikke myntet på folk flest. De er
myntet på den minotiteten som enten har opplevd rettsovergrep, eller som av
en eller annen grunn innser at slikt skjer. Å prøve å "omvende" folk som i
utgangspunktet ikke innser dette, har jeg gitt opp for mange år siden. Selv
venner av meg tror ikke helt på dette før de selv opplever faenskapet.
Men når det først skjer, da vet de i alle fall hvem de skal komme til for å
få hjelp.
 
> Du endrer ikke verden ved å ha rett. Du endrer verden ved at andre mener
> du har rett.

I dag er det babloidene som bestemmer hva som er rett. Babloidene har på
mange måter overtatt kirkens rolle fra middelalderen.

> Men originalposteren bryr seg kanskje ikke om å få folk over på sin side?

Hva får deg til å tro at du var målgruppen hans?
 
Jarle
--- 
Jarle Aase        http://www.jgaa.com
mailto:jgaa@jgaa.com

<<< no need to argue - just kill'em all! >>>